Skadedjur och nyttodjur

Skadedjur och nyttodjur

Varför förekommer skadedjur bland våra inomhusväxter? Ute i naturen existerar välbalanserade ekosystem, däribland så finns det en balans mellan skadedjur och dess predatorer. Vad som händer när vi placerar våra inomhusväxter i ett slutet system, som det i våra hem, så frodas skadedjuren då deras naturliga predatorer saknas. Skadedjuren kan bland annat komma in utifrån, från nyinköpta växter eller jord. Även om du inte ser några skadedjur på din växt i dagsläget så kan skadedjurens ägg ligga i dvala och kläckas efter flera veckors tid.

Skadedjur är en naturlig del av växthållning. Därför, om du vill lyckas med dina växter, så rekommenderar vi alltid att man arbetar i förebyggande syfte mot skadedjur. Även om du inte ser några skadedjur i ditt hem just nu.

Nyttodjur

Vi på Grönväxtriket är stora förespråkare av nyttodjur, då detta både är snällare mot miljön och våra växter. Detta är ett jättebra alternativ både om du vill bekämpa skadedjur eller arbeta förebyggande syfte. Med nyttodjur så behandlar du skadedjuren på ett naturligt sätt genom att introducera skadedjurens predatorer till ditt hem. Beroende på vad för typ av skadedjur det är som du vill bekämpa så finns det ett nyttodjur för just det!

Är du intresserad av att köpa hem nyttodjur, så kan du beställa det här.

Skadedjur

Det viktigaste steget för att bekämpa skadedjuren som finns eller är vanligt förekommer i ditt hem är att identifiera vad för något det är. Nedan hittar du hur du identifierar de vanligaste förekommande skadedjuren. Du kan på vår hemsida läsa mer om vilka produkter vi rekommenderar för bekämpningsmedel samt nyttodjur och biologisk bekämpning.

Trips

Trips är en långsmal liten insekt, där de vuxna tripsen är mellan 1-2 mm långa. De kan vara svarta, gula eller bruna beroende på vilken art de är. Larven är som vanligast gul. Om sommaren förökar de sig och sprids snabbt. Tripsen befinner sig främst på undersidan av växtens blad och är de många så kan man även se larver eller nymfer sitta tillsammans i klungor. Där gnager de på bladen vilket i sin tur lämnar ljusa “fläckar” av skadade växtceller.

Vid bekämpning av trips så kan du antingen välja att behandla dina växter med nyttodjur eller bekämpningsmedel. Du kan även kombinera dessa, där du behandlar med bekämpningsmedel först och sedan tar till nyttodjur. Bekämpning mot trips kan du beställa hem här.

Vuxen trips t.v. och puppa t.h.

Spinnkvalster

Spinnkvalster är en liten grön eller röd insekt, där de vuxna djuren är ca 0,5 mm långa. Spinnkvalstren sitter främst på bladens undersida där de angriper växtens blad. Detta i sin tur orsakar vita fläckar som oftast kan ses på översidan av bladet.

Grönt spinn och ägg. 

Vid kraftigt angrepp av spinnkvalster så bör du direkt spraya växten med insektssåpa och/eller ta bort de mest angripna bladen. Därefter kan du behandla växten med bekämpningsmedel eller nyttodjur. Bekämpning mot spinnkvalster kan du beställa hem här.

Bladlöss

Det finns flera olika arter av bladlöss naturligt i vår svenska fauna. Bladlöss är ca 1-3 mm långa och de är oftast gröna men kan variera i färg från grön, gul, orange, röd och svartbrun till svart. Oftast är de ovingade men bevingade former förekommer. De angriper i stort sett alla växtarter där de suger saft från växten. De förekommer oftast på undersidan av de nedre bladen eller på de nya skotten. Spår av bladlöss kan vara vita “hudömsningar” eller honungsdagg (en klistrig beläggning) som bladlössen avsöndrar.

Bladlus. 

Vid bekämpning av bladlöss så kan du antingen välja att behandla dina växter med bekämpningsmedel eller nyttodjur. Bekämpning mot bladlöss kan du beställa här.

Sköldlöss

Det finns många olika arter av sköldlöss. Den vanligast förekommande arten för gröna växter är Coccus hesperidum. De kan överleva utomhus under den svenska sommaren, men det gör de inte under den svenska vintern. De angriper växten längst bladnerverna eller stammarna och sköldarna kan variera i storlek och utseende beroende på ålder. Sköldlusen kan inte flyga och kan enbart röra sig runt på plantan under larvstadiet.  Ofta kan klistriga blad (honungsdagg) vara ett tidigt tecken på angrepp.

Vid bekämpning av sköldlöss så rekommenderar vi bekämpningsmedel eller manuell borttagning av sköldarna med kniv eller rotborste. Bekämpning mot sköldlöss kan du beställa hem här.

Ullöss

Ullöss är en liten vit insekt som är ca 3-4 mm lång, klädd med vita vaxtrådar som ger den dess ulliga utseende. Kroppen är segmenterad och kan därför även se randig ut. Denna insekt, till skillnad från sköldlusen, rör sig även i vuxet levnadsstadie. De saknar vingar men de sprids väldigt lätt då plantor står tätt och vidrör varandra. Ullusen kan angripa hela växten och livnär sig på att suga växtens saft.

Ullus

Vid bekämpning av ullös så kan du antingen välja att behandla dina växter med bekämpningsmedel eller nyttodjur. Nyttodjur som du kan använda dig av vid bekämpning mot ullöss är Cryptolaemus (Nyckelpigor). Bekämpning mot ullöss kan du beställa hem här.

Sorgmyggor

Sorgmyggor är små svarta myggor som är ca 2-3 mm långa, dessa små myggor kallas ofta felaktigt för blomflugor. De gör ingen skada på växten men kan upplevas som irriterande för många växtsamlare. Sorgmyggans larver lever ovanpå eller i jordens översta lager. De är vita med svart huvud och blir ca 5-6 mm långa. Larverna livnär sig i förta hand på alger eller svampar, men de kan även gnaga på växtens rötter vilket i sin tur kan försvaga plantan.

Sorgmygga

Vid bekämpning mot sorgmyggor så kan du använda dig av klisterskivor eller behandla dina växter med nyttodjur. Du kan med fördel låta dina växter torka upp mellan vattningarna, då sorgmyggan trivs i fuktig miljö. Nyttodjur du kan använda dig av mot sorgmyggor är nematoder, vilket du kan beställa här.

Larver till sorgmygg

 

OBS! Bilderna på skadedjuren är hämtade från vår leverantör för nyttodjur som vi är återförsäljare för.  Hänvisningskällor är länkade i bilderna.