Skadedjur och nyttodjur

Varför förekommer skadedjur bland våra inomhusväxter? Ute i naturen existerar välbalanserade ekosystem, däribland så finns det en balans mellan skadedjur och dess predatorer. Vad som händer när vi placerar våra inomhusväxter i ett slutet system, som det i våra hem, så frodas skadedjuren då deras naturliga predatorer saknas. Skadedjuren kan bland annat komma in utifrån, från nyinköpta växter eller jord. Även om du inte ser några skadedjur på din växt i dagsläget så kan skadedjurens ägg ligga i dvala och kläckas efter flera veckors tid.

Skadedjur är en naturlig del av växthållning. Därför, om du vill lyckas med dina växter, så rekommenderar vi alltid att man arbetar i förebyggande syfte mot skadedjur. Även om du inte ser några skadedjur i ditt hem just nu.

Nyttodjur

Vi på Grönväxtriket är stora förespråkare av nyttodjur, då detta både är snällt mot miljön och våra växter. Detta är ett jättebra alternativ både om du vill bekämpa skadedjur eller arbeta förebyggande syfte. Med nyttodjur så behandlar du skadedjuren på ett naturligt sätt genom att introducera skadedjurens predatorer till ditt hem. Beroende på vad för typ av skadedjur det är som du vill bekämpa så finns det ett nyttodjur för just det!

Är du intresserad av att köpa hem nyttodjur, så kan du beställa det här.

Skadedjur

Det viktigaste steget för att bekämpa skadedjuren som finns eller är vanligt förekommer i ditt hem är att identifiera vad för något det är. Nedan hittar du hur du identifierar de vanligaste förekommande skadedjuren. 

Trips

Trips är en långsmal liten insekt, där de vuxna tripsen är mellan 1-2 mm långa. De kan vara svarta, gula eller bruna beroende på vilken art de är. Larven är som vanligast gul. Om sommaren förökar de sig och sprids snabbt. Tripsen befinner sig främst på undersidan av växtens blad och är de många så kan man även se larver eller nymfer sitta tillsammans i klungor. Där gnager de på bladen vilket i sin tur lämnar ljusa ”fläckar” av skadade växtceller.

Vid bekämpning av trips så är den mest effektiva behandlingen att behandla dina växter med nyttodjur och såpablandning. Gärna i kombination med att duscha angripna växter i duschen. 

Nyttodjur mot Trips:
Orius
Tripsrovkvalster

Vuxen trips t.v. och puppa t.h.

Spinnkvalster

Spinnkvalster är en liten grön eller röd insekt, där de vuxna djuren är ca 0,5 mm långa. Spinnkvalstren sitter främst på bladens undersida där de angriper växtens blad. Detta i sin tur orsakar vita fläckar som oftast kan ses på översidan av bladet.

Vid kraftigt angrepp av spinnkvalster så bör du direkt duscha av växten med kraftig stråle i duschen och sedan spraya växten med såpablandning och/eller ta bort de mest angripna bladen. Därefter kan du behandla växten med nyttodjur. 

Nyttodjur mot spinnkvalster:
Spinnrovkvalster
Californicus rovkvalster

spinnkvalster
Spinnkvalster och spinnägg.

Bladlöss

Det finns flera olika arter av bladlöss naturligt i vår svenska fauna. Bladlöss är ca 1-3 mm långa och de är oftast gröna men kan variera i färg från grön, gul, orange, röd och svartbrun till svart. Oftast är de ovingade men bevingade former förekommer. De angriper i stort sett alla växtarter där de suger saft från växten. De förekommer oftast på undersidan av de nedre bladen eller på de nya skotten. Spår av bladlöss kan vara vita ”hudömsningar” eller honungsdagg (en klistrig beläggning) som bladlössen avsöndrar.

Vid bekämpning av bladlöss så kan du antingen välja att behandla dina växter med såpablandning eller nyttodjur. 

Bekämpning mot bladlöss:
Blandning av gallmyga och parasitstekel
Guldögonslända

 

bladlöss

Sköldlöss

Det finns många olika arter av sköldlöss. Den vanligast förekommande arten för gröna växter är Coccus hesperidum. De kan överleva utomhus under den svenska sommaren, men det gör de inte under den svenska vintern. De angriper växten längst bladnerverna eller stammarna och sköldarna kan variera i storlek och utseende beroende på ålder. Sköldlusen kan inte flyga och kan enbart röra sig runt på plantan under larvstadiet.  Ofta kan klistriga blad (honungsdagg) vara ett tidigt tecken på angrepp.

Vid bekämpning av sköldlöss så rekommenderar vi såpablandning eller manuell borttagning av sköldarna med kniv eller rotborste. 

Bladlöss

Ullöss är en liten vit insekt som är ca 3-4 mm lång, klädd med vita vaxtrådar som ger den dess ulliga utseende. Kroppen är segmenterad och kan därför även se randig ut. Denna insekt, till skillnad från sköldlusen, rör sig även i vuxet levnadsstadie. De saknar vingar men de sprids väldigt lätt då plantor står tätt och vidrör varandra. Ullusen kan angripa hela växten och livnär sig på att suga växtens saft.

Vid bekämpning av ullöss så kan du antingen välja att behandla dina växter med såpablandning eller nyttodjur. Nyttodjur som du kan använda dig av vid bekämpning mot ullöss är Cryptolaemus (Nyckelpigor). 

Ullöss
Ullöss

Sorgmyggor

Sorgmyggor är små svarta myggor som är ca 2-3 mm långa, dessa små myggor kallas ofta felaktigt för blomflugor. De gör ingen skada på växten men kan upplevas som irriterande för många växtsamlare. Sorgmyggans larver lever ovanpå eller i jordens översta lager. De är vita med svart huvud och blir ca 5-6 mm långa. Larverna livnär sig i första hand på alger eller svampar, men de kan även gnaga på växtens rötter vilket i sin tur kan försvaga plantan.

Vid bekämpning mot sorgmyggor så kan du använda dig av klisterskivor eller behandla dina växter med nyttodjur. Du kan med fördel låta dina växter torka upp mellan vattningarna, då sorgmyggan trivs i fuktig miljö. Nyttodjur du kan använda dig av mot sorgmyggor är nematoder.

sorgmyggor
Sorgmygga

Recept på Såpablandning

9 dl vatten
1dl såpa
1 tsk T-röd

Häll alla ingredienser i en sprayflaska och spraya på växten.
Obs! Kan ge bladskador på växten.

Skadedjur och nyttodjur

Varför förekommer skadedjur bland våra inomhusväxter? Ute i naturen existerar välbalanserade ekosystem, däribland så finns det en balans mellan skadedjur och dess predatorer. Vad som händer när vi placerar våra inomhusväxter i ett slutet system, som det i våra hem, så frodas skadedjuren då deras naturliga predatorer saknas. Skadedjuren kan bland annat komma in utifrån, från nyinköpta växter eller jord. Även om du inte ser några skadedjur på din växt i dagsläget så kan skadedjurens ägg ligga i dvala och kläckas efter flera veckors tid.

Skadedjur är en naturlig del av växthållning. Därför, om du vill lyckas med dina växter, så rekommenderar vi alltid att man arbetar i förebyggande syfte mot skadedjur. Även om du inte ser några skadedjur i ditt hem just nu.

 

Nyttodjur

Vi på Grönväxtriket är stora förespråkare av nyttodjur, då detta både är snällt mot miljön och våra växter. Detta är ett jättebra alternativ både om du vill bekämpa skadedjur eller arbeta förebyggande syfte. Med nyttodjur så behandlar du skadedjuren på ett naturligt sätt genom att introducera skadedjurens predatorer till ditt hem. Beroende på vad för typ av skadedjur det är som du vill bekämpa så finns det ett nyttodjur för just det!

Är du intresserad av att köpa hem nyttodjur, så kan du beställa det här.

Skadedjur

Det viktigaste steget för att bekämpa skadedjuren som finns eller är vanligt förekommer i ditt hem är att identifiera vad för något det är. Nedan hittar du hur du identifierar de vanligaste förekommande skadedjuren. 

Trips

Trips är en långsmal liten insekt, där de vuxna tripsen är mellan 1-2 mm långa. De kan vara svarta, gula eller bruna beroende på vilken art de är. Larven är som vanligast gul. Om sommaren förökar de sig och sprids snabbt. Tripsen befinner sig främst på undersidan av växtens blad och är de många så kan man även se larver eller nymfer sitta tillsammans i klungor. Där gnager de på bladen vilket i sin tur lämnar ljusa ”fläckar” av skadade växtceller.

Vid bekämpning av trips så är den mest effektiva behandlingen att behandla dina växter med nyttodjur och såpablandning. Gärna i kombination med att duscha angripna växter i duschen. 

Vuxen trips t.v. och puppa t.h.

Nyttodjur mot Trips:

Orius
Tripsrovkvalster

Spinnkvalster

Spinnkvalster är en liten grön eller röd insekt, där de vuxna djuren är ca 0,5 mm långa. Spinnkvalstren sitter främst på bladens undersida där de angriper växtens blad. Detta i sin tur orsakar vita fläckar som oftast kan ses på översidan av bladet.

Spinnkvalster och spinnägg.

Vid kraftigt angrepp av spinnkvalster så bör du direkt duscha av växten med kraftig stråle i duschen och sedan spraya växten med såpablandning och/eller ta bort de mest angripna bladen. Därefter kan du behandla växten med nyttodjur. 

Nyttodjur mot spinnkvalster:
Spinnrovkvalster
Californicus rovkvalster

 

Bladlöss

Det finns flera olika arter av bladlöss naturligt i vår svenska fauna. Bladlöss är ca 1-3 mm långa och de är oftast gröna men kan variera i färg från grön, gul, orange, röd och svartbrun till svart. Oftast är de ovingade men bevingade former förekommer. De angriper i stort sett alla växtarter där de suger saft från växten. De förekommer oftast på undersidan av de nedre bladen eller på de nya skotten. Spår av bladlöss kan vara vita ”hudömsningar” eller honungsdagg (en klistrig beläggning) som bladlössen avsöndrar.

Bladlus.

Vid bekämpning av bladlöss så kan du antingen välja att behandla dina växter med såpablandning eller nyttodjur. 

Bekämpning mot bladlöss:
Blandning av gallmyga och parasitstekel
Guldögonslända

Sköldlöss

Det finns många olika arter av sköldlöss. Den vanligast förekommande arten för gröna växter är Coccus hesperidum. De kan överleva utomhus under den svenska sommaren, men det gör de inte under den svenska vintern. De angriper växten längst bladnerverna eller stammarna och sköldarna kan variera i storlek och utseende beroende på ålder. Sköldlusen kan inte flyga och kan enbart röra sig runt på plantan under larvstadiet.  Ofta kan klistriga blad (honungsdagg) vara ett tidigt tecken på angrepp.

Vid bekämpning av sköldlöss så rekommenderar vi såpablandning eller manuell borttagning av sköldarna med kniv eller rotborste. 

 

Ullöss

Ullöss är en liten vit insekt som är ca 3-4 mm lång, klädd med vita vaxtrådar som ger den dess ulliga utseende. Kroppen är segmenterad och kan därför även se randig ut. Denna insekt, till skillnad från sköldlusen, rör sig även i vuxet levnadsstadie. De saknar vingar men de sprids väldigt lätt då plantor står tätt och vidrör varandra. Ullusen kan angripa hela växten och livnär sig på att suga växtens saft.

Ullöss

Vid bekämpning av ullöss så kan du antingen välja att behandla dina växter med såpablandning eller nyttodjur. Nyttodjur som du kan använda dig av vid bekämpning mot ullöss är Cryptolaemus (Nyckelpigor). 

Sorgmyggor

Sorgmyggor är små svarta myggor som är ca 2-3 mm långa, dessa små myggor kallas ofta felaktigt för blomflugor. De gör ingen skada på växten men kan upplevas som irriterande för många växtsamlare. Sorgmyggans larver lever ovanpå eller i jordens översta lager. De är vita med svart huvud och blir ca 5-6 mm långa. Larverna livnär sig i första hand på alger eller svampar, men de kan även gnaga på växtens rötter vilket i sin tur kan försvaga plantan.

Sorgmygga.

Vid bekämpning mot sorgmyggor så kan du använda dig av klisterskivor eller behandla dina växter med nyttodjur. Du kan med fördel låta dina växter torka upp mellan vattningarna, då sorgmyggan trivs i fuktig miljö. Nyttodjur du kan använda dig av mot sorgmyggor är nematoder.

Recept på Såpablandning

9 dl vatten
1dl såpa
1 tsk T-röd

Häll alla ingredienser i en sprayflaska och spraya på växten.
Obs! Kan ge bladskador på växten.

OBS! Bilderna på skadedjuren är hämtade från vår leverantör för nyttodjur som vi är återförsäljare för.  Hänvisningskällor är länkade i bilderna. 

Sök efter produkt!

Tack! 💚

Här kommer din rabattkod på 10% kopiera den och klistra in i kassan.

KOD: välkommen2023

Koden gäller i webbshoppen och 1 gång/person , Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej på presentkort och nyttodjur.

Få 10% rabatt på ditt första köp!

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och ta del av växttips, nyheter och exklusiva erbjudanden.

När du prenumerera så godkänner du även vår integritetspolicy.

Vi använder oss av cookies på vår webbplats.